​Selçuklu Belediyesinden “Konya Kitabeleri”

 ​Selçuklu Belediyesinden “Konya Kitabeleri”

Selçuklu Belediyesi, tarihi geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve Selçuklu medeniyetine de  başkentlik yapmış olan Konya’nın medeniyet birikimini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli bir kaynak eseri daha yayın hayatına kazandırdı. 2 ciltten oluşan Konya Kitabeleri isimli eser  Konya’nın görkemli tarihi yapıları hakkında bilgi veriyor. Eserde şehrin birçok noktasında yer alan medrese, hankah, cami, han, hamam ve daha birçok yapıların ve bu yapıların kitabelerinde kullanılan işaret ve motifleri konu ediliyor.

İki ciltte 163 eser ele alındı

Doç. Dr. İbrahim Kunt ve Necdet Bekirhan Soy imzası ile Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eser iki cilt ve toplam 839 sayfadan oluşuyor. Kitap, tarih boyunca bu coğrafyada inşa edilen ve günümüze kadar ulaşabilen 163 eseri konu ediniyor. Konya tarihine ilişkin bilgilerinde yer aldığı eserde hat sanatının tarihsel gelişimi, Türk sanatında kitâbeler ve kitâbelerde kullanılan işaret ve motifler, Konya merkezinde bulunup günümüze ulaşan ve üzerinde tamir kitâbesi bulunan yapılar anlatılıyor. Kitapta alfabetik sıra ile yer alan bu yapıların mimari bilgileri, fotoğraf ve çizimleri ile kitâbenin boyutları, malzeme ve tekniği, süsleme ögeleri ve metinlerin edebî özelliklerinden bahsediliyor. Kitâbe sahibi eserlerin dönemsel özelliklerini ve sınıflandırılmasını gösterir tablo grafiklerle destekleniyor. Ortaya konan bu eser sanat tarihi ve kültürel mirasa ilişkin yapılacak araştırmalara ve tarihsel zenginliğimizin tanıtımına da öncülük ediyor.

 

Eser Konya’yı tanımak isteyenler için bir başvuru kaynağı oldu

Konya’nın iki asırdan fazla Selçuklulara başkentlik yaptığını ve Selçuklu mimarisinin en güzel abideleriyle çevrili olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi, olarak ismini taşımak ile gurur duyduğumuz Selçuklu mirasını her platformda en iyi şekilde tanıtmak amacıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirirken, birçok yazılı eseri de yayın hayatına kazandırdık. Yarınlara bırakacağımız her eserle mutlu olmak, her gün yeniden doğup yeni sözler söylemek istiyoruz. Bu sebeple ilim, kültür ve sanat dünyamıza yeni kitaplar kazandırmak, Konya için yeni değerler bırakabilmek bizim için çok önemli. Uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda takdim edilen ‘Konya Kitabeleri ‘ eser, bugün olduğu gibi yarında gelecek kuşaklar için bir belge niteliği taşıyacak ve Konya’yı tanımak isteyenler için bir başvuru kaynağı olacaktır. Eserin oluşmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, eserin kültür ve sanat dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Konya Bülten

Benzer Haberler