Müslümanlar İslâm’ın Özüne Dönmeli

 Müslümanlar İslâm’ın Özüne Dönmeli

Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Selçuklu Salı Sohbetleri’nde “Bağımsızlığının 30. Yılında Bosna Hersek Cumhuriyeti ve Bilge Başkan Aliya İzzetbegoviç”i anlattı.

Konya İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen ve Memleket Tv’den çevrimiçi olarak canlı yayınlanan sohbette konuşan Konya Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Bosna’yı ve Aliya İzzet Begoviç’i çok sevdiğini belirterek “Boşnaklar, tarih sahnesinde M.Ö. 1000’li yıllarda görülüyorlar. Bugün Balkanlar dediğimiz Adriyatik’in o bölgede, Nuh’un evlatlarından Ham’ın çocukları olarak ve Hami Dil Gurubuna mensup milletlerden” dedi. Doğu Roma İmparatoru VII. Konstantin’in yazdığı kitapta ilk defa Bosna’dan bahsedildiğini hatırlatan Dr. Mustafa Güçlü, şu açıklamalara yer verdi:

 

OSMANLI’DAN SONRA GÜNYÜZÜ GÖRMEDİLER

“Balkanlar’da M.S. 961’de Arnavutlar, Sırplar ve Boşnaklar birer krallık kuruyorlar. Boşnaklar da 961’de Bosna Krallığı diye bir krallık kurdular. Osmanlı, Şehzade Süleyman Paşa ile 1354’lerde Avrupa’ya geçerek Balkanları fethetmeye başladıktan sonra Bosna-Hersek, 1463’te Bosna Kralı V. Tvrtko döneminde kendi istekleriyle Osmanlı Devleti himayesine girer. Bosna o tarihten itibaren Osmanlı’nın Sancak Beyliği olur. Günümüzde Müslüman Boşnaklar, tarihlerini 1463’le başlatırlar. Boşnaklar siyasi olarak en çok Fatih’i, ikinci olarak Gazi Hüsrev’i ve manevi olarak da Ayvaz Dede’yi seviyorlar. III. Murat döneminde “Beylerbeyi” olan Bosna, Osmanlı’ya 300 sadrazam yetiştirmiştir. Travnik (Vezirler Şehri) bölgesi ise üst düzey bürokrat yetiştirmekle bilinir. Boşnakların tarihte yaşadıkları kırılma ve göç tarihleri 1878, 1908 ve 1918’dir. Boşnaklar, Osmanlı Balkanlar’dan çekildikten sonra bir daha günyüzü göremediler.”

 

ALİYA İZZETBEGOVİÇ VE İSLÂM

Bosna’ya 1992’de Konya’nın yardımlarının götürmek için Fatih ve Mehmet Kalay’la birlikte gittiklerini söyleyen ve bazı hatıralarını katılımcılarla paylaşan Güçlü, Bosna-Hersek Cumhuriyeti Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç’in hayatıyla ilgili şunları dile getirdi: “Aliya İzzetbegoviç 8 Ağustos 1925’te Bosanski Samac’ta doğdu. 19 Ekim 2003’te Saraybosna’da öldü. Allah rahmet etsin. Mekânı cennet olsun. Aliya’nın babaannesi Sıdıka Hanım Türk’tür. Gençliğinden beri İslamî çalışmalar yaparak Müslüman bir fert olarak sorumluluk üstlendi. 1940’lı yıllarda Genç Müslüman Teşkilatı’na katıldı. Arkadaşlarıyla müslümanların yeniden müslümanlaşması için bir hareket başlatıyor. ‘Müslümanlar Kur’an’ı yeniden Nebevî bir anlayışla okumalı. İslâm’ın özüne dönmeli. Bizim tek kurtuluşumuz bu yol. Geleneksel İslâm’la bir yere varamayız’ diyorlar.”

“BAŞI DİK, ALNI AÇIK OLARAK GİDİYORUM”

Bosna-Hersek’in 1 Mart 1992’de bağımsızlığını kazandığını belirten Güçlü, Bosna Savaşı’nda Hırvat ve Sırp ordularının Osmanlı’dan kalma 327 tarihi eseri yok ettiğini ifade ederek sözlerine, Bilge insan Aliya İzzetbegoviç’in 1994’te BM’de yaptığı tarihi konuşmasından şu sözleri hatırlatarak son verdi: “Ben başı dik, alnı açık olarak gidiyorum. Utanacağım hiçbir şey yapmadım. Çocuk ve kadın öldürmedik. Tecavüz etmedik. Mabetleri bombalamadık. Hiç haksızlık yapmadık. Ama Sırplar bunun hepsini yaptı. Bizim savunmamıza katılmak zorunda değilsiniz. Ancak gelin ve ellerimizi çözün veya en azından kendimizi savunmamıza izin verin. Çocuklarımız öldürülür, kadınlarımıza tecavüz edilir, kutsal saydığımız her şey harabeye çevrilirken kendimizi savunma hakkımızı tanıyın.”

Konya Bülten

Benzer Haberler