read next

Akşehir Tarihi Ulu Camii

Cami güneyden kuzeye doğru genişleyen harim ile kuzey duvarı boyunca uzanan son cemaat yeri ve

ALÂEDDİN CAMİİ

KIŞLA SARAY CAMİİ

Eşrefoğlu Süleyman Bey Hamamı