Kısıtlamaların Ardından Sinemalar Kapılarını İlk Olarak Sobe’de Eğitim Gören Otizmli Öğrencilere Açtı

 Kısıtlamaların Ardından Sinemalar Kapılarını İlk Olarak Sobe’de Eğitim Gören Otizmli Öğrencilere Açtı

Otizm, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır ve genel olarak Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler ile Sınırlı-Yineleyici Davranış Örüntüleri (Tekrarlayıcı Davranışlar) şeklinde yetersizliklerle kendini göstermektedir. Otizmli bireylerin yaşadıkları bu yetersizlikler onların toplumsal ortamlarda bulunmalarını ve sosyal hayata katılmalarını zorlaştırmaktadır. Bunun yanında toplumda bulunan insanların otizmli bireylerin farkında olmamaları, otizm ile ilgili eksik ya da yanlış bilgilere sahip olmaları nedeniyle bu bireylerin sosyal ortamlarda bulunmaları daha da zor bir hal almaktadır.

(SOBE) Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı otizmli bireylere verilen eğitim ve terapi hizmetleri ile onların bağımsızlığını desteklerken aynı zamanda otizmli bireyleri toplumsal ortamlara dahil etmeyi ve bu ortamlarda otizm farkındalığı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu hedef kapsamında kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte sinemalar kapılarını ilk olarak SOBE Vakfı’nda eğitim gören otizmli öğrencilere açtı. Otizmli öğrenciler sinema filmi ve yanında yedikleri patlamış mısırla keyifli zaman geçirmenin yanında insanlarla etkileşim kurmayı,  toplumsal ortamlarda uygun davranışlar sergilemeyi ve bekleme, sıra alma gibi derslerde öğrendikleri becerileri gerçek ortamlarda sergileme şansı buldular.

Konya Bülten

Benzer Haberler