KIŞLA SARAY CAMİİ

 KIŞLA SARAY CAMİİ

Cami, Mevlâna Kültür Merkezinin yanı başındadır. Konya Eski Kışlasının güneybatısına düşer. Kitabesine göre H. 1232, M. 1819 yılında Hüseyin Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami ve minaresi 1957 tarihinde mahallelinin yardımıyla tamir görmüştür. Caminin önündeki alana eskiden “Cirit Meydanı” denilirdi. Kışla bu tarihlerde hükümet konağı olarak kullanıldığı için Saray Camii, imamlarına da “Saray İmamı” adı verilmiştir. Camiyi yaptıran Hüseyin Paşa, Edirne Bostancıbaşısı iken gösterdiği başarılar sebebiyle 1805 yılında kendisine vezirlik verilerek Kars görevi sonrası Konya Valiliğine atanmıştı

Konya Bülten

Benzer Haberler