TYB Konya’da “100. Yılında İstiklal Harbi’nin Edebiyatımızda Etkileri” Konuşuldu

 TYB Konya’da “100. Yılında İstiklal Harbi’nin Edebiyatımızda Etkileri” Konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi 2021 yılı etkinliklerin 24’üncü programında Konya Büyükşehir, Karatay, Selçuklu ve Meram Belediyelerinin katkılarıyla Tantavi Kültür Merkezinde çevrimiçi düzenlenen programda “100. Yılında İstiklal Harbi’nin Edebiyatımızda Etkileri” konuşuldu.

TYB Konya Şubesi sosyal medya kanallarından yayınlanan ve yönetimini, TYB Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi eğitimci Zafer Karakuş’un gerçekleştirdiği programın konuğu Dr. Sena Küçük ile “Savaş olgusunun edebiyat ile olan ilişkisi ve istiklal harbinin Türk edebiyatına olan etkisi ” konuşuldu.

Dr. Sena Küçük; “Muhakkak savaş olgusu edebiyatı şekillendiren bir unsur.”

“Savaşın hayatın en büyük gerçeklerinden biri olduğunu, siyasal anlamda, toplumsal anlamda olduğu gibi edebiyat üzerinde de yönlendirici ve belirleyici etkisi olduğunu inkâr edemeyiz kesinlikle.” diyen Dr. Küçük sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu hayatın bir olgusuysa elbette ki edebiyata da aksedecek. Ya kendisi olarak ya karşıtı olarak, bir sıyrılma, tepki, isyan olarak muhakkak savaş olgusu edebiyatı şekillendiren bir unsur.”

“Milli edebiyatın bir anda milli mücadeleyle gerçekleştiğini söylemek eksik kalır.”

Dr. Küçük; “Milli edebiyatın en büyük özeliklerinden birisi, gerçekle çok bütünleşik olması… Milli mücadele ortamında milli edebiyatın şekillenmesi kendiliğinden var olan bir olgu.” “…milli edebiyat siyasal sosyal edebi sanatsal dinamikleriyle bir akım niteliği gösterir…”dedi ve ekledi; “…birkaç edebiyatçının “Edebiyat adına ne yapabiliriz?” sorularından doğmuş bir edebiyat değil, toplumsal, tarihsel yaşayışın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.”

Sena Küçük; “Bunlar bize bir vesika, belge niteliği taşıyor.”

Karakuş’un “Savaşı bizzat yaşayan Mehmet Akif’ten bahsettiniz, Yakup Kadri’den bahsettiniz; onların yazdığı eserlerin sonraki eserlerle mukayese edildiğinde farklı bir heyecanı ortaya koyduklarını da söylemek doğru olur diye düşünüyorum.” sözlerine Dr. Sena Küçük “…yazarların gerçeklikten kopamayışı muhakkak surette bir tarihsel gerçekliğe dayanma temayülleri kendilerinden önceki eserleri de doğrudan kendileri için bir kaynak durumuna getiriyor…” cümlesini ekledi.

“Edebiyat milli mücadelenin yaşandığı dönemdeki haliyle kalmadı çok evrildi, değişti.”

Çağımız insanlarının artık milli mücadele ile alakalı şeylerden ziyade daha global ve özgürlükçü yaklaşımlı bir edebiyata yöneldiğinden yakınan Dr. Sena Küçük, halen milli mücadeleyi o duyarlılıkla yazmaya çalışan yazarlarımızın var olduğunu belirtti.

TYB Konya şubesinin 25. hafta etkinliği ise “Ötekinin gözünden haçlı seferleri” başlığı ile Prof. Dr. Aydın Usta’nın katılımıyla 18 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

Programın tamamı https://www.youtube.com/watch?v=pSjQcdicy0k adresinde.

Konya Bülten

Benzer Haberler