Öksüz, Hakikati Hikmetle Mecz Eden Bir Şairdir

 Öksüz, Hakikati Hikmetle Mecz Eden Bir Şairdir

Konya Aydınlar Ocağı Konya’nın önemli şairi Veysel Öksüz’ün vefatının 30. yılı münasebetiyle İl Halk Kütüphanesi Salonunda anma programı düzenledi. Öksüz’ün hayatı ve eserlerine dair bilgiler veren Dr. Mustafa Çıpan şiirlerinden de örnekler sundu.

1927’de Konya’nın Yarma köyünde doğan Öksüz’ün ilkokuldan sonra Sanat Okuluna gidip devam etmediğini, 15 Şubat 1993 tarihinde de yaşadığı soğuk algınlığı sebebiyle yaşadığı hastalığına yanlış tedavi uygulanması üzerine vefat edip Üçler Mezarlığına defnedildiğini anlatan Çıpan “Zekî, nüktedan, güleryüzlü, samimi, dervişmeşreb, mûsıkîşinâs olan Veysel Öksüz A. Kemal Belviranlı, Mehmet Emiroğlu, Seyit Birlik, H. İbrahim Sayar, Fevzi Özçimi gibi şahsiyetlerle dostluklar kurmuştu. Oğulları Hüseyin Öksüz’de hattat ve müzehhib olmuşlardır” dedi.

Öksüz’ün şairliği ve şiirimize getirdiği yenilikler üzerinde de duran Çıpan “Klasik şiir zevkine sahiptir ve kültür birikimimizi devam ettiren şairlerdendir. İlk mektep mezunu bir alaylıdır. Pulluğuyla, toprakla beraber Klasik Türk Şiirimizi de işlerken sade bir dil kullanmış; âyet ve hadislere telmihlerde bulunmuştur. Hikmetli bir söyleyişi vardır” diye konuştu.

Öksüz’ün önemli eserler kaleme aldığını da anlatan Çıpan “Bir ciltlik Mesnevî Tercümesini hece vezninin 7+7=14 ölçüsüyle yazıp, 4 bin 3 beyitlik manzum tercümeyi 21 Ocak 1981’de tamamlamıştır. Diğer eseri herkesin anlayabileceği bir dil ve üslûp ile yazdığı, beyitleri esas alarak haklarında yorumlar, izahlar yaptığı, tasavvufî hususları izah ettiği 123 dakitilo sayfası halindeki Mesnevî Şerhi’dir. Üçüncü kitabı da aruzla yazdığı 454, heceyle yazdığı 423 olmak üzere toplam 877 şiirden müteşekkil Şiirleridir” diyerek sözlerini sürdürdü.

Öksüz’ün eşya ve hadiselerin zâtında var olan hakikati bilme işi olan hikmeti aşkla mecz ederek sade ve samimi bir üslûpla, ustaca okurun dikkatine sunduğunu ifade eden Çıpan “Özellikle Âşık Giryânî, Cevlânî, Cevrî, Feyzî Mustafa Efendi, Mehmed Saîd Hemdem Çelebi, Hüseyin Nesîb Efendi, Mehmed Nazîf, Rüşdî, Remzî, Sırrî, Seyrânî, Surûrî ve  Şem‘î onun dikkatini çeken ve şiirlerinde işlediği konular bakımından beslendiği isimler olarak zikredilebilir” dedi.

Program sonunda Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve hattat Hüseyin Öksüz günün anısı olarak Dr. Mustafa Çıpan’a kitap takdim etti.

Konya Bülten

Benzer Haberler