Prof. Dr. Bekir Biçer: “Selçuklularda Konya Bölgenin Önemli Bir Merkeziydi.”

 Prof. Dr. Bekir Biçer: “Selçuklularda Konya Bölgenin Önemli Bir Merkeziydi.”

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi’nde Ahmet Akman’ın Proje Koordinatörlüğü ve Vural Kaya’nın Atölye Koordinatörlüğünde başlayan Yazarlık Atölyesi derslerinde bu hafta hoca Prof. Dr. Bekir Biçer’di.

Biçer’in “Tarihte Edebiyat, Edebiyatta Tarih” dersleri ile devam eden yazarlık atölyesinde ilk altı konu tamamlandı. Prof. Dr. Biçer edebiyat tarihinde gerçekleşmiş önemli olayları ve öğrencilerde fikir oluşturması için kısaca kendi yazarlık hayatını anlattı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesinde Tarih Bölümü Profesörü Biçer’in yayınlanmış 17 kitabı var.

Prof. Dr. Bekir Biçer tarih boyunca yazı aracı olarak dilin gelişimi hakkında bilgi verdi. “İnsanlar önce işaret ve sembolleri kullandılar. Bu dönemde kültür olarak mitolojiyi ürettiler.  Fenikelilerin alfabeyi kullanması ve sonraki dönemlerde matbaanın yaygınlaşması ile yazı faaliyetleri kolaylaştı ve yaygınlaştı. İnsanlar yazılı eserlerle birlikte sözlü kültürü de geliştirdiler. Mesela İslam – Türk dünyasında menkıbe ve velayetname adıyla halk hikâyeleri doğdu. Anadolu Selçuklularda Konya 200 yıl bölgenin edebi bakımdan önemli bir merkezi olmuştur. 19. yüzyılda Avrupa’da modern edebi türler doğdu ve gelişti. Bugün edebiyatımız geleneğimizden ve modern batılı değerlerden beslenmektedir.  Günümüzde ise yazının yaygınlaşmasında en etkili araç internettir.  Sonuç olarak herkes yazar olmayabilir ama hepimiz anadilimizi düzgün kullanmak zorundayız.” dedi.

Yedinci haftasında Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile “Sanat – Edebiyat İlişkisi” dersi, bir sonraki haftasında da Vural Kaya ile “Modern Şiir Dersleri” konuları işleneceği atölyede toplam 16 konuda 32 ders verilecek.

Konya Bülten

Benzer Haberler