Selçuklu Tarihi Konya’da Vücut Buldu!

 Selçuklu Tarihi Konya’da Vücut Buldu!

Burada Selçuklu Sultanlarını birebir Görebileceksiniz!

Konya, 200 yıl boyunca Türkiye Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Türk-İslam tarihinin en önemli şehirlerinden biri…

Darü’l-Mülk Sergi Sarayı büyük ilgi görüyor.

Konya’da tam altı buçuk seneden buyana sessiz-sadasız ama çok önemli bir çalışma yapıldı.

Konya’daki Sultanlar Türbesi, bir arada metfun 12 Sultan naaşıyla Türk tarihinin ilk ve en özel hanedan mezarlığı konumunda.

Anadolu’da 1077 ile 1308 arasında hüküm süren Türkiye Selçuklu Devleti’nin hükümdarlarının Konya’nın Alâeddin Tepesi’ndeki mezarlarından bundan 70 küsur sene önce çıkartılan kemikleri DNA analizi yapılarak birleştirildi.

Selçuklu sultanlarının daha iyi tanınması amacıyla, vefatlarından yaklaşık 8 asır sonra sultanların bilimsel çalışmalarla yüz ve beden gerçekliklerine uygun olarak silikon heykellerini oluşturuldu.

Sultanların silikon heykelleri ve yapılan çalışmaların aşamaları Darü’l-Mülk Sergi Sarayı’nda ücretsiz olarak sergilenmeye başladı.

Haber –  Fotoğraflar: Halil İbrahim Tongur

Konya Bülten

Benzer Haberler