Sosyal İnovasyon Ajansı Yeniliği Tasarlıyor

 Sosyal İnovasyon Ajansı Yeniliği Tasarlıyor

Sosyal İnovasyon Ajansı (SİA), kalkınmaya katkı sağlayacak araştırmacıların yetişmesi için yenilik ağı inşa etmeye devam ediyor. Bu hedefler doğrultusunda SİA, çok kriterli karar verme ve öncelik optimizasyonu odaklı ‘İnfografik Geliştirme Çalıştayı’ gerçekleştirdi.

SİA’da gerçekleştirilen çalıştaya, üniversitelerin yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği ve sosyoloji bölümü öğrencilerinden oluşan 24 kişilik bir ekip katıldı. Çalıştaya katılan öğrencilere, karar alıcılara ve politika yapıcılara, veriye dayalı karar destek sistemleri geliştirmeye yönelik beceri kazanmayı hedefleyen, açık veri setleri üzerinden çok kriterli karar verme yöntemlerine yönelik eğitimler verildi. Eğitimlerin sonunda katılımcıların sorunlara karşı en iyi alternatif çözüm senaryolarını geliştirmeleri ve infografiler hazırlamaları istendi.

Çalıştay, katılımcıların odak konularla ilgili sunumlar gerçekleştirmesi ile son buldu.

Konya Bülten

Benzer Haberler