Tarihi Yukarı (Gavur) Hamamı Küllerinden Yeniden Doğdu

 Tarihi Yukarı (Gavur) Hamamı Küllerinden Yeniden Doğdu

Akşehir’in önemli tarihi yapılardan biri olan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan ve eskiden harabe durumdaki tescilli Yukarı (Gavur) Hamamı’nın restorasyonunun büyük kısmı tamamlandı.

Akşehir Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılacak olan hamamın restorasyonun %80’i tamamlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Şehrimizin önemli tarihi yapılarından Çimenli Mahallemizde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait tescilli Yukarı (Gavur) Hamam restorasyonunun %80’i tamamlanmış durumdadır. Akşehir Belediyesi, Konya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası eş finansmanı ile finanse edilmekte olan restorasyon çalışması sonrasında hamam özelliğini kaybetmeden restoran işlevi verilerek kullanıma açılacak olan bu tarihi yapımız, Akşehir’imize ve turizmine önemli katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Tarihi hamamın, Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu tarafından 15.11.1985 tarih ve 1569 sayılı karar ile tescillenmiş olduğunu belirten Başkan Akkaya “Mehmet Edib b. Mustafa Derviş; 1779 yılında yaptığı hac yolculuğu sırasında yaptığı izlenimlerini Nehcetül Menazil adlı eserde toplamıştır. Tarihi hamamdan bu eserde de söz edilmektedir. 02.07.1968 tarihli eski eser fişinde kitabesinin olduğunu ve hamamın Ermeni Cemaati tarafından 1895 yılında Mıgırdıç Kalfa’ya inşa ettirildiği yazmaktadır. Dış havuzun ve hamamın ısıtma sisteminin, yüksek mimarisi ile tipik hamamlardan ayırt edici özellikleri bulunmaktadır” diye konuştu.

Konya Bülten

Benzer Haberler