“TÜRK DÜNYASI ÂŞIKLAR BAYRAMI VE BİLGİ ŞÖLENİ” BU YIL VİDEO KONFERANSLA YAPILDI

 “TÜRK DÜNYASI ÂŞIKLAR BAYRAMI VE BİLGİ ŞÖLENİ” BU YIL VİDEO KONFERANSLA YAPILDI

Azerbaycan’da yapılan ve 7 ülkeden birçok halk ozanının katıldığı “Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşık Sanatı” konulu uluslararası program, koronavirüs salgını sebebiyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Konya’dan Öksüz Ozan mahlaslı Halk Ozanı Ahmet Yıldırım’ın Karatay Belediyesi’nin katkılarıyla katıldığı programı değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Gönül coğrafyamızın değerlerine sahip çıkmaya, bu değerlerimizi koruyarak ve geliştirerek yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sağlayan zengin içerikli programlar düzenleyen Karatay Belediyesi, bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen “Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşık Sanatı’ konulu uluslararası konferansa da katkı sundu.

Bütün dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen programa Konya’dan Öksüz Ozan mahlaslı Halk Ozanı Ahmet Yıldırım katıldı.

7 ülkeden birbirinden önemli halk ozanlarının katılımıyla düzenlenen Türk Dünyası Aşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni, bu yıl “Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşıklar Bayramı” ana temasıyla yapıldı.

Video konferansta Aşık sanatında Şirvan ortamı, Karabağ Aşık ortamının özellikleri ile Aşık ortamının usta çırağı gelenekleri gibi birçok konuda görüşler ortaya kondu, hazırlanan raporlar ele alındı.

“Dede Korkut’tan Kalan Miras; Aşık Sanatı” konulu uluslararası konferansta aşıklar ise; vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı. Türkiye adına Konya’dan Öksüz Ozan Ahmet Yıldırım’ın yanı sıra Kars’tan Bilal Ersarı da etkinliklere katkı sundu.

 

ÂŞIKLIK, BU TOPRAKLARIN EN ESKİ KÜLTÜREL ÖĞELERİNDEN BİRİ

Karatay Belediyesi’nden video konferansa bağlanarak hünerlerini sergileyen Konyalı Öksüz Ozan mahlaslı Halk Ozanı Ahmet Yıldırım, aşıklık geleneğinin Türk kültürüne yaptığı etkilerden söz etti. Yıldırım; video konferans ile gerçekleştirilen programda Türk dünyasının Türk bilim adamları ve sanat tarihçileri topluluğunun korunması ve hayatta kalması için ortak projelerin hayata geçirilmesi ihtiyacının altını çizdi. Halk Ozanı Ahmet Yıldırım, “Âşıklar Bayramı’nın amacı, Türk kültürünün kadim geleneklerinden biri olan âşıklık geleneğinin doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu bayram, 1966’dan beri devam ediyor ve Türkiye’de en uzun soluklu kültürel faaliyetlerden biri. Bu kültüre katkı sunan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” dedi.

DEĞERLERİMİZİ YAŞATACAK HER ÇALIŞMADA YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bu toprakların en eski kültürel öğelerinden birisi olan âşıklık geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirterek, bu konuda herkese görev düştüğünü aktardı.

Başkan Hasan Kılca, şunları kaydetti: “Türk dünyasının kültür varlığının önde gelen unsurlarından biri âşıklık geleneğidir. Bu gelenek, Türki cumhuriyetler ve toplumlarında ortak bir mirastır. Ortaklığın temeli; aynı dili, aynı tarihi ve aynı kültürü paylaşan milletlerin aynı kökten beslenmelerine dayanmaktadır. Dede Korkut Mirası’nın bugün için söyledikleri, özellikle genç nesillerimizi millî kültürlerine bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara kazandırmak açısından önem arz etmektedir. Bu miras geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve aidiyet hissinin geleceğe taşınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Konyamızda yapılan 53. Âşıklar Bayramı’na Karatay Belediyesi olarak ev sahipliği yapmıştık ve programlarımız Konyalı hemşehrilerimizden büyük ilgi görmüştü. İnşallah bugün olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de derin ve köklü kültürümüzün bu birikimlerine sahip çıkmaya, değerlerimizi yaşatacak her türlü çalışmada yer almaya devam edeceğiz.”

Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, İran ve Kırgızistan’dan bilim adamlarının katıldığı “Dede Korkut’tan Kalan Miras Aşk Sanatı” konulu uluslararası konferansın sonunda katılımcılara elektronik sertifikalar da verildi.

Konya Bülten

Benzer Haberler