Cemil Paslı: “Mesnevî Market Kitabıdır”

 Cemil Paslı: “Mesnevî Market Kitabıdır”

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, Mevlâna haftası münasebetiyle “Mevlâna ve İletişim” konuşuldu. Şair Hasan Ukdem ise, “Mevlâna” adlı şiirini okudu. Kanal 42 televizyonu da daha sonra banttan yayın yapmak üzere sohbeti baştan sona kadar kayda aldı. Sohbet başlamadan önce kısa bir selamlama konuşması yapan Konya Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, “Eskiler “Vusûlsüzlüğümüz usulsüzlüğümüzdendir” derdi. Dolayısıyla bizim milletimiz en son lâfı en önce söyleyen bir millet. Dolayısıyla en son söylenecek sözü en önce söyleyince, diyalog kapısı hemen kapanıyor. Bu da değişik olaylar ile adlî vakalara yol açabiliyor. Bugün dil zaafından kaynaklanan ve usûl hatasından kaynaklanan iletişim sorunları yaşıyoruz.” dedi.

 

İNSAN ÖNCE KENDİSİYLE BARIŞIK OLMALI

Araştırmacı-Yazar ve İletişim Uzmanı Cemil Paslı da sözlerine, “748.vuslat yıldönümünde Mevlâna’yı ve bugün vefat eden Teoman Duralı hocamızı rahmetle anıyoruz. Rabbim her ikisine de mağfiret etsin, inşallah“ diyerek başladı. Ailede yaşanan problemlerin başında diyalog eksikliği ile iletişim kopukluğunun geldiğini ifade eden iletişim uzmanı Cemil Paslı, “Ben ailede en önemli meselenin sohbet, iletişim olduğunu düşünüyorum. Yâni insanın başta kendisiyle başlayan iletişimi, kendisiyle barışık olması; kendi ruhuyla, kalbiyle ve diğer uzuvlarıyla barışık olması lâzım. İnsan %51 kendi iç dünyasında iletişim kurmalı. İçine yürümeli.” dedi.

 

SELÇUKLU KONYA’SI, 13.YÜZYILDA ZİRVE ŞEHİRDİ

Bugün Batı’nın dünyaya söyleyeceği bir sözü kalmadığını söyleyen yazar Cemil Paslı, “Dünya’da bütün gözler bize döndü. Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olan Konya, Mevlâna zamanında zirveydi. Dünyada üç tane zirve şehrimiz vardı. Doğu’da Semerkant, Batı’da Kurtuba ve Anadolu’da Konya. Bu şehirler, 7. yüzyılda başlayan ve 13.yüzyılda devam eden İslâm medeniyetinin zirve şehirleriydi. Dolayısıyla bizim bugüne dair bir şeyler söylemek için Mevlâna Celâleddin Rûmî’yi, onun çağdaşı ve arkadaşı Sadreddin-i Konevî’yi, yine onun çağdaşı ve Anadolu Selçuklu Devleti’nde 25 yıl başkadılık yapan Siraceddin Umrevî’yi bilmemiz lâzım.” dedi.

“GÜZEL SÖZ, MEYVE VEREN AĞACA BENZER”

İletişimle ilgili olarak İbrahim sûresindeki “Güzel söz, meyve veren ağaca benzer” ayeti misâl olarak veren Paslı, “Cenab-ı Hakk, Kur’an’da bizden “sözlerin en güzelini söylememizi” istiyor. Söz, insanı hem kendisiyle hem de özü olduğu kâinatla kendisini bağlayan en önemli vasıtadır. Peygamber Efendimiz de, “Senin en zararlı düşmanın, en çok dikkat etmen gereken iki dudağın arasındaki ile iki bacağın arasındaki nefsindir” diye sözün önemine dikkat çekiyor.” dedi. Paslı, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz, pekâlâ Mevlâna’yla da Konevî’yle de iletişim kurabiliriz. Mevlâna’yı anıyoruz. Ama anlama konusunda zorluklar yaşıyoruz. Çünkü kodlarımızda ve ayarlarımızda bir takım değişiklikler yapıldı. Ne yapmamız lâzım? Tekrar fabrika ayarlarına döndürmemiz lâzım.

 

MESNEVİ BİR MARKET KİTABIDIR

İletişimin temelinde gönül ve akla hitap vardır. Bu da beyanla (lafızla), irfanla (kalple), burhanla (akılla) olabilecek bir şey. Mevlâna, iletişim usûlüne Mesnevî’sinde “Dinle neyden” diye başlıyor. “Biz Mesnevî gibi kitaplara market kitap diyoruz. Yâni İslâm’a dair bütün ihtiyaçların içerisine derc edildiği; hem aklın, hem kalbin, hem ruhun beraber doyurulduğu bir eserdir.” Paslı, sohbetine Hz. Mevlâna’nın şu beyitleriyle son verdi: “Allah, yüzbinlerce kimya yarattı; ama insan, sabır gibi bir kimya görmedi.”, “Taklit, her iyiliğin afetidir. Sağlam bir dağ bile olsa gerçekte samandan ibarettir.”, “Kendine gel de, elin ayağın titremesin. Rızkın, senin ona âşık olmandan ziyâde sana âşıktır.”

PASLI’YA KİTAP, GÜÇLÜ’YE TEŞEKKÜRNÂME

Konya İl Halk Kütüphanesi Salonu’nda gerçekleştirilen sohbette soru-cevap kısmından sonra Konya Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, iletişim uzmanı ve yazar Cemil Paslı’ya yazar Abdullah Uçar’ın “İslam Medeniyeti; İlimler, İcatlar, Keşifler” adlı kitabını hediye etti. Azerbaycan Şeki İslam Koleji Direktörü Abrurrahman Nuri de, bu sene Şeki şehrinde yapılan Kurban Organizasyonu’na verdiği destekten dolayı Dr. Mustafa Güçlü’ye bir “Teşekkürnâme” takdim ederek Şeki sakinleri adına minnettar olduklarını söyledi.

Konya Bülten

Benzer Haberler